برچسب: مدارگرد سیاره زهره

قسمت یازدهم دوره ابتدای نجوم - سیاره زهره - نمایی از سیاره زهره و جو قطور آن ۲

قسمت یازدهم دوره ابتدای نجوم | سیاره زهره + اینفوگرافیک

سیاره زهره یا ناهید به ترتیب فاصله از خورشید، دومین سیاره منظومه شمسی است و بین زمین و تیر قرار دارد. این سیاره نزدیک‌ترین سیاره به زمین می‌باشد و بعد از ماه، درخشان‌ترین جرم...