نویسنده: رحیم مطلبی

فایل فلش | طلوع و غروب اجرام آسمانی ۴

فایل فلش | طلوع و غروب اجرام آسمانی

ممکن است بسیاری از افراد عادی ندانند که همه اجرام آسمانی طلوع و غروب نمی‌کنند. طلوع و غروب اجرام آسمانی موضوع فایل فلشی است که در این مطلب به بررسی آن می پردازیم. اینکه در یک...