بایگانی‌ ماهانه: اکتبر 2016

۰

آغاز سلسله مطالب اخترشناسی

اختر در لغت به معنای اجرام آسمانی است. اَختَرشناسی علم بررسی موقعیت، تغییرات، حرکت و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی «پدیده‌های آسمانی» ازجمله، ستاره‌ها، سیاره‌ها، دنباله‌دارها، کهکشان‌ها و پدیده‌هایی مانند شفق قطبی و تابش زمینه‌ی...

۰

خانه کیهانی ما | چه تعداد ستاره در راه شیری قرار دارد؟

هنگامی که در غیاب آلودگی نوری به آسمان شب نگاه می‌کنید تعداد ستارگان بی‌نهایت به نظر می‌رسد. در هر منطقه روی زمین تقریبا ۲۵۰۰ ستاره با چشم غیر مسلح دیده‌می‌شود ‌و مجموع ستارگان قابل...