برچسب: Zubeneschamali

۱

آشنایی با صورت‌های فلکی ۷ | میزان (ترازو)

صورت فلکی میزان در آسمان جنوبی قرارگرفته است و یکی از صُوَر فَلکی دایره‌البروجی است. این صورت فلکی اولین بار توسط بطلمیوس فهرست شد. میزان به معنی وسیله‌ای است که با آن وزن را...